• ผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 390 total views 75 recent views

    เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ จากกรมประมง รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    ส่วนพยากรณ์ข้อมูลการเกษตร 12 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).