• ปริมาณการผลิตข้าว 1711 total views 77 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 10 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวที่ผ่านการวิเคราะห์ 1292 total views 45 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์และนำเข้าประชุม คณะกรรมการสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลการสำรวจปริมาณการผลิตข้าวที่บันทึกลงระบบ 851 total views 54 recent views

  ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นและบันทึกลงระบบ
  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 6 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).