• ข้อมูลปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน 1950 total views 80 recent views

    ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
    ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
  • ปริมาณการผลิตยางพารา 1618 total views 45 recent views

    ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
    ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).