• ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 40 total views 14 recent views

    ผลผลิตต่อหน่วย หมายถึง ผลผลิตต่อไร่ ซึ่งหมายถึงผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่ให้ผล และเนื้อที่กรีดยางได้
    ศูนย์สารสนเทศการเกษตร 15 พฤษภาคม 2567